Tserjnobyl

In Nederland

Activiteiten
Er wordt in Hattem e.o. veel werk verzet door St TGH en door veel mensen rondom de stichting die de gehandicapten in Belarus een warm hart toedragen.

Materiële hulp
- St TGH heeft voortdurend behoefte aan hulpmiddelen, zoals rolstoelen, rollators, matrassen en bedden. Regelmatig krijgen we daarbij onverwachte hulp van bejaardenhuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen uit de omgeving. Deze zorginstellingen doneren dan afgeschreven hulpmiddelen, die vaak nog in prima staat zijn.
- Via de plaatselijke radio en krant doen wij gerichte oproepen voor hulpmaterialen aan de plaatselijke bevolking van Hattem. Er is een grote behoefte aan kleding, speelgoed, papieren luiers, toiletartikelen, linnengoed, dekens, handdoeken, schriften en schrijfgerei, papier enz. Inwoners van Hattem e.o. bezorgen dit bij ons en St TGH sorteert dit en maakt het zo gereed voor transport.
- Bovendien worden we regelmatig verrast door prachtige particuliere initiatieven. Zo zijn er drie zussen die truien breien en daarbij broeken, jassen en ondergoed kopen. Een andere vrouw breit sokken en levert op gezette tijden weer een 'partij' sokken af!
inladen beddeninpakken en sorterengebreide truien


Financiële ondersteuning
Naast veel bijdragen in natura, ontvangt St TGH ook financiële bijdragen. De donateurs die regelmatig hun bijdrage doneren zijn de kurk waar de stichting op drijft, zij zorgen voor een constante financiële basis onder het werk van ST TGH. Daarnaast worden we soms verrast door spontane éénmalige giften!
Regelmatig worden spontane geldinzamelacties georganiseerd:
- Op de gereformeerde basisschool "De Zaaier" in Hattem is een markt georganiseerd, waar kinderen hun speelgoed mochten verkopen. Met een prachtig eindresultaat van € 110,00!
- Bij een jaarlijkse samenzijn van ouders en kinderen in de Gereformeerde kerk te Hattem werd geld ingezameld voor St TGH, opbrengst € 750,00!
Op markten en open dagen is St TGH ook te zien met een infokraam.
Bij grotere projecten benadert St TGH bedrijven en vermogensfondsen, en doet - niet tevergeefs - een beroep op hen om bij te dragen aan het project en zo realisatie van juist dat project mogelijk te maken.
kraampjeTeam StTGH

Om één en ander in goede banen te leiden vergadert St TGH maandelijks. Daar komen dan de hulpvragen ter sprake en wordt gezocht naar mogelijkheden om daadwerkelijk zorg in Wit-Rusland te verlenen. Ook de financiële stand van zaken passeert de revue, want hulpverlening moet wel bekostigd worden!

Terug