Tserjnobyl

Missie

"Het verstrekken van hulp in de meest brede zin van het woord aan in Wit-Rusland wonende mensen die gehandicapt zijn geraakt als gevolg van de ramp met de kernreactor in Tsjernobyl in 1986".

Ons motief?

Dit willen wij doen uit liefde voor de Wit-Russen, maar ook willen wij hen helpen vanuit ons christen zijn.
God heeft ons lief en wij mogen eeuwig bij Hem horen. Hij wil dat wij ook onze medemens lief hebben en helpen met woord en daad.

Wat doen wij? Lees meer!

Home