Tserjnobyl

Nieuws - Rabo IJsseldelta steunt met toekenning St TGH

30-01-2013 - Eind januari 2013 vond de uitreiking van de toekenningen door Rabo IJsseldelta plaats in de Stadsgehoorzaal te Kampen. Een van de genomineerden hiervoor was St TGH die een ondersteuning had gevraagd voor (bij-)scholing op het gebied van fondsenwerving en filantropie. Meer fondsen betekent immers dat St TGH meer ondersteuningsprojecten kan uitvoeren.

In een goedbezochte bijeenkomst werden eind januari de toekenningen vanuit het Rabo Stimuleringsfonds bekend gemaakt.
Voor St TGH mocht Elena Ivasjenko de toekenning in ontvangst nemen. Rabo IJsseldelta maakt het voor haar mogelijk een aantal modulen Fundraising Grantmaking & Sponsoring (FG&S) te volgen aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Deze modulen worden in de eerste helft van dit jaar aangeboden.
elena prijs tghElena was blij verrast door de toekenning: "Prachtig dat we nu de mogelijkheid krijgen als stichting om ons te scholen. Voor St TGH volg ik de modulen FG&S en al afgesproken is dat we het geleerde binnen de werkgroep ook samen steeds doorspreken, om er zo optimaal mogelijk ons voordeel mee te kunnen doen. En uiteindelijk is het fantastisch natuurlijk dat we zo op termijn wellicht ook meer armslag kunnen binnenhalen om projecten uit te voeren. Ik ben heel benieuwd naar de cursusinhoud, die vrij uniek is - ik zag dat Windesheim de enige hogeschool is die dit programma aanbiedt in Nederland. We hopen als stichting er zeker ons voordeel mee te kunnen doen!"
Ook penningmeester Hammer is een tevreden man: "Als stichting hebben we een beperkt budget dat door onze donateurs bij elkaar wordt gelegd. Een investering in de fondsenwerving op termijn is wel een optie, maar dat wilden we toch als stichting niet te zwaar op ons budget laten drukken. Erg mooi dat Rabo zo bijspringt, daar zijn we heel blij mee."
St TGH kreeg onlangs een verzoek om bij te dragen aan mogelijk een derde (!) kinderdagopvang voor gehandicapten in het zuiden van Belarus - hoewel dit plan nog pril is wil St TGH dit verzoek welwillend overwegen. Eerdere ervaringen met twee vergelijkbare initiatieven waren heel positief, die projecten zijn succesvol uitgevoerd. Een nieuw project betekent dat St TGH naast eigen middelen vanuit de donateurs weer 'op pad gaat' om co-financiers te vinden. Dankzij het geleerde in de cursusmodulen FG&S zal dat vast gaan lukken!

« Terug naar overzicht