Tserjnobyl

Nieuws - Realisatie uitbreiding dagopvang voor gehandicapten in Belarus een feit

01-10-2012 - Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem heeft intensief gewerkt aan de realisering van een uitbreiding voor gehandicaptendagopvang 'Radoega' (Regenboog) in Recitsia, een klein plaatsje in het uiterste zuiden van Belarus (Wit-Rusland). Zonder de financiele ondersteuning door Rabobank Share4More had dit project niet uitgevoerd kunnen worden. Begin september kon een nieuwe groep jonge gehandicapte kinderen worden welkom geheten, die hier een prachtige dagopvang hebben onder leiding van bekwame medewerkers.

Recitsia is een kleine plattelandsgemeente gelegen in het met radioactiviteit besmette deel van Belarus. De uitbreiding van Radoega zorgt in deze plaatselijke samenleving voor een belangrijke sociale en maatschappelijke impuls.

Volwaardig deelnemer aan de samenleving
Realisatie van het project Radoega draagt bij aan een volwaardige participatie van gehandicapte kinderen aan het lokale samenleven. Voor het gros van gehandicapten in Belarus rest er vaak geen ander toekomstbeeld dan een leven lang aan huis gekluisterd te zijn. Het geloof dat dingen anders kunnen en dat je kunt werken aan een betere toekomst ontbreekt bij velen in Belarus. Wit-Russen leven, vaak noodgedwongen, bij de dag.
radoegaVoor de toekomst van een land is het essentieel te investeren in goede scholing en gezondheidszorg voor de jeugd. Het zelf (na)denken en initiatieven ontplooien ten aanzien van de eigen toekomst is voor (ouders van) gehandicapte kinderen in Belarus bijna ondoenlijk. Het gebied rond Recitsia, nog geen 200 km ten westen van de in 1986 ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl, is bijzonder arm en is bovendien nog steeds radioactief besmet.
Dagopvang Radoega creëert voor (families van) gehandicapte kinderen - binnen de leefomgeving van de gehandicapte kinderen en hun ouders en binnen hun eigen cultuur en maatschappij - kansen om inzicht te krijgen in aanwezige mogelijkheden en deze mogelijkheden positief te benutten.

Ook moeders krijgen de ruimte
De ouders, waaronder vele alleenstaande moeders, draaien op voor de zorg voor hun gehandicapte kind en zijn daarnaast verplicht om te werken in de plaatselijke staatsboerderij, de Kolchoz, om zo toch in hun eigen karig onderhoud te kunnen voorzien.
Kinderdagopvang Radoega draagt ook voor deze moeders veel bij aan ruimere mogelijkheden voor eigen ontplooiing, betrokkenheid en deelname aan de samenleving.

Voor meer informatie:
Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem, Nelly van Dijk, tel. nr. 038 - 444 35 28.
E-mail: info@sttgh.nl website: www.sttgh.nl

« Terug naar overzicht