Tserjnobyl

Nieuws - STTGH volop in beweging!!!

19-04-2018 - STTGH volop in beweging.

De STTGH heeft in 2016 en 2017 niet stilgezeten; er zijn meer hulpvragen gekomen van gezinnen met een gehandicapt familielid. 36 gezinnen staan inmiddels in ons bestand en worden elk jaar 1 of 2 x bezocht. Het werkgebied is uitgebreid met meerdere dorpen in een grotere regio. De mensen weten onze contactpersoon Elena te vinden, ze werkt op de dagopvang Raduga (=Regenboog) in Reicitsia. Ze heeft zelf een gehandicapte dochter en ze is bij veel mensen bekend. .

Inmiddels is er ook een kinderopvang Raduga in Olsjanie, 40 km verderop. Wij helpen hen het gebouw op te knappen en zorgen voor ontwikkelingsmaterialen en knutselmaterialen voor de dagelijkse activiteiten die de begeleiders met hen willen doen. Van de overheid krijgen ze minimale financiële middelen.
In Stolin is een regionaal diagnosepunt voor gehandicapte kinderen. Hier heeft de STTGH geholpen met het realiseren van goede kantoren en speelruimte en de benodigde computers voor een goede registratie.
In 2015 kregen wij het verzoek van dhr. Verchorka, hoofd van alle scholen in de regio Stolin, om hen te helpen met een nieuwe invalide bus. De oude bus was oud en meer kapot dan dat hij nog reed. Vanuit de overheid krijgen ze hier te weinig geld voor. We bespreken de mogelijkheden en beloven ons best te doen. We zijn ook maar een kleine stichting met weinig vaste donateurs. Na 2 jaar zoeken hebben wij sponsoren gevonden die ons wilden helpen. We waren dan ook super blij toen in Januari 2018 de bus in gebruik genomen kon worden. De ouders van de kinderen waren ongelofelijk dankbaar en blij dat hun kinderen nu gewoon elke dag naar de opvang kunnen.

De armoede is en blijft groot in Wit-Rusland, het land is bankroet en de roebel is gedevalueerd, zodat alles voor de mensen erg duur is. Daarom geven wij onze gezinnen 2x per jaar een royaal voedselpakket met etenswaren, gewoon uit Wit-Rusland. In mei en december. Ook de gezinnen uit de regio waarvan de kinderen naar onze 2 kinderdagopvangen gaan ontvangen een pakket. Deze pakketten kosten 15 Euro per stuk.

Gemiddeld 1x per jaar gaat er een transport d.m.v. een vrachtauto met 80m3 aan hulpmiddelen en kleding naar WR, ziekenhuisbedden, doorligmatrassen, rolstoelen, rollators, krukken, zelfs 2x een scootmobiel, en 1 invalidefiets, Pampers voor volwassenen, verbandmateriaal enz. Alles is welkom.
Wij krijgen deze spullen van alle mensen uit de buurt van Hattem die ons via de PR weten te vinden. Ook meerdere verzorgingstehuizen bewaren overbodige spullen voor ons! Ook is er behoefte aan kleding, schoenen, dekens, knutselmaterialen, pennen, schriften, school meubelen, schoolborden enz. Inpakken en sorteren van spullen doen we met veel vrijwilligers in Hattem voor het transport; alles gaat in bananendozen. 4x per jaar. Ook bij het laden van de vrachtwagen helpen veel vrijwilligers.

Waar wij eerder 1x per jaar in mei op werkbezoek gingen, gaan we nu 2 of soms zelfs 3x per jaar op bezoek (op eigen kosten uiteraard). Er ligt veel werk en elke keer komt er meer bij. De gezinnen hebben onze prioriteit en met hen willen we in contact blijven, hen bemoedigen, aandacht geven en helpen. Na zoveel jaren krijg je een goede band met hen, ook mede doordat je de taal beter beheerst. Naast veel mooie momenten, gebeuren er ook veel verdrietige dingen en kom je schrijnende situaties tegen, waar je weinig aan kan doen. Er zijn enkele gehandicapten overleden en ook dan helpen we, zo nodig, met de bekostiging van de begrafenis. Zo hopen wij, weliswaar als een druppel op een gloeiende plaat, de mensen te helpen die het hardst hulp nodig hebben, helpt u ook mee? Dat kan! Door u aan te melden als vrijwilliger, als donateur, een gift. Maar bovenal door gebed!


P.S. Zie ook ons fotoalbum op deze site.

« Terug naar overzicht