Tserjnobyl

Nieuws - Voorspoedig werkbezoek St TGH aan Belarus

08-05-2013 - Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem (St TGH) die al jaren werkt in het Tsjernobylgebied in het zuiden van Belarus aan de Oekranse grens heeft van 26 april tot en met 4 mei jl. een werkbezoek afgelegd. Samen met Stichting Toekomst (www.stichtingtoekomst.nl) werd de reis afgelegd. St TGH kan tevreden terugkijken!

St TGH heeft contact met (de families van) een dertigtal gehandicapten, merendeels kinderen, maar ook volwassenen. "Het is zó goed om de gehandicapten regelmatig te ontmoeten", aldus Nelly van Dijk, secretaresse van St TGH. "Dankzij onze trouwe donateurs en begunstigers kunnen we nu al jarenlang hulp bieden die heel noodzakelijk is. Die ondersteuning varieert van hulpmiddelen als pampers en medische hulpmiddelen tot levensmiddelenpakketten, die net dat steuntje in de rug geeft dat een familie van een gehandicapte zo goed kan gebruiken. Het meeleven en de steun wordt groots gewaardeerd", aldus Nelly.

Nikolaj en vrouwBovendien, ook in Belarus is het crisis en mensen aan de onderkant voelen de crisis extra sterk. Stijgende prijzen voor alle levensonderhoud komen hard aan. Men vindt het heel bijzonder dat mensen uit dat verre 'Kallandië' (Holland) er zijn om een klein beetje aandacht en hulp te bieden.
In de korte bezoeken aan huis komt de eigen situatie van de gehandicapte aan bod: wat gaat goed, maar ook de moeilijkheden die meekomen met een handicap passeren de revue. We proberen zo mogelijk ter plekke hulp te bieden of anders deze te organiseren, zodat de hulp binnenkort alsnog geboden kan worden.
We zijn ieder die dit werk mogelijk maakt dankbaar.
Namens onze (families van) gehandicapten: dank u wel, Spasieba!

« Terug naar overzicht